Third Conference on Translation, Interpreting and Comparative Legi-Linguistics

Druga Konferencja Indonezjanistyczna – język, literatura, kultura


Chcielibyśmy zawiadomić, że Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza organizuje drugą konferencję indonezjanistyczną. Konferencja ta odbędzie się w dniach 17-18 lutego 2017 roku (piątek-sobota) w Kołobrzegu.

Planujemy następujące bloki tematyczne:


Lingwistyka obszarów językowych Indonezji

 1. ogólna i porównawcza

 2. fonetyka

 3. semantyka

 4. stylistyka

 5. gramatyka

 6. etnolingwistyka


Glottodydaktyka

wszelkie aspekty nauczania języka indonezyjskiego


Przekład

 1. literacki

 2. specjalistyczny (w tym biznesowy i prawniczy)

 3. audiowizualny

 4. środowiskowy, itp.


Język i dyskurs

 1. języki specjalistyczne

 2. gatunki i rejestry

 3. dyskurs

 4. tekstologia


Kultura i historia

 1. historia Indonezji

 2. historia języków Indonezji

 3. etnografia

 4. folklor

 5. etnologia


Literatura

 1. indonezyjska literature ludowa

 2. indonezyjska literature współczesna

 3. poezja


Nauki społeczne

 1. prawo

 2. ekonomia

 3. socjologia

 4. antropologia, etc.


Możliwe jest także zgłaszanie innych tematów dotyczących Indonezji.


Terminy przesyłania zgłoszeń i rejestracja:

Aby dokonać rejestracji należy przesłać mailem następujące dane:


First Name/Imię:

Surname/Nazwisko:

University degree/tytuł lub stopień naukowy:

Address for Correspondence/adres korespondencyjny:

E-mail:

Institution/Instytucja wysyłająca:

Passport Number/numer paszportu:

Do you need an invitation letter/czy potrzebne jest zaproszenie:

Data for the invoice including tax identification number or equivalent/Dane do faktury wraz z numerem NIP:

Date of the money transfer/Data dokonania przelewu:

Other comments (e.g. vegetarian diet, etc.)/inne uwagi:

Presentation/referat: Yes/No Tak/Nie

Title of the presentation (if applicable)/Tytuł wystąpienia (dla prelegentów wygłaszających referat):

Abstract (of 100-200 words) /streszczenie referatu (100-200 słów)


Abstrakt dotyczący pracy badawczej autora powinien mieć następującą strukturę (w abstrakcie należy zostawić poniższe nagłówki):


Cel wystąpienia:

Zakres wystąpienia:

Metoda badawcza/podejście badawcze:

Wyniki:

Implikacje/ograniczenia przeprowadzonych badań/wnioski:

Implikacje praktyczne:

Wkład autora/wartość pracy:

Ewentualne zalecenia:

Słowa kluczowe:

Rodzaj wystąpienia:


W przypadku prac będących przeglądem literatury/dotyczących aktualnego stanu badań w dziedzinie struktura abstraktu powinna być następująca (w abstrakcie należy zostawić poniższe nagłówki):

Cel wystąpienia:

Zakres materiału:

Metoda badawcza/podejście badawcze:

Słowa kluczowe:


Wystąpienia są przewidziane na 30 minut (20 minut prezentacja +10 minut dyskusji).

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres indonezyjskiuam@gmail.com


Abstrakty przyjmujemy do 10 sierpnia 2016 (pierwsza tura).

Do 25 sierpnia 2016 będą przesyłane potwierdzenia przyjęcia referatów.

Druga tura zgłaszania referatów do 25 października 2016, a do 30 października 2016 r. będą przesyłane potwierdzenia przyjęcia referatów.

Pełne teksty referatów do druku należy przesłać do: 30 grudnia 2016 r.


Opłata konferencyjna dla prelegentów i słuchaczy:


Do 20 grudnia 2016 r.: 150 zł.

Po 21 grudnia 2016: 200 zł.

Wpisowe obejmuje obiad, przerwy na kawę i herbatę oraz publikację referatów po pozytywnej recenzji. Wpłat można dokonywać zarówno w złotówkach jak i w euro.

W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji, opłata konferencyjna nie jest zwracana.

Wpłat należy dokonywać po dokonaniu rejestracji przelewem bankowym na konto:

Uniwersytet im A. Mickiewicza w Poznaniu

IBAN: PL 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903 

Bank Zachodni WBK SA 6 Oddział

Plac Wolności 15

60-967 Poznan,

SWIFT code: WBKPPLPP

UWAGA!!! W tytule wpłaty należy podać obowiązkowo numer: K 0000 0040 oraz imię i nazwisko uczestnika konferencji


Nie ma możliwości wnoszenia opłaty kartą kredytową.


Języki konferencji: polski i angielski.


W ośrodku istnieje możliwość wykupienia noclegu w cenie ok. 30zł/noc w pokoju dwuosobowym.


Miejsce konferencji:

Zespół Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu

ul. Arciszewskiego 21

78-100 Kołobrzeg

indonezyjskiuam@gmail.com

www.lingualegis.amu.edu.pl


Komitet organizacyjny:

dr Teija Gumilar, Pracownia Azji Południowo-wschodniej, UAM

mgr Dorothea Moni-Stelmachowska, Pracownia Azji Południowo-wschodniej, UAM

mgr Daria Zozula, Pracownia Azji Południowo-wschodniej, UAM

mgr Emilia Wojtasik, Zakład Koreanistyki, UAM

mgr Paula Trzaskawka, Zakład Legilingwistki i Języków Specjalistycznych, UAM

dr Jauharoti Alfin, Universitas Negri Islam Sunan Ampel, Surabaya, Indonesia


Komitet naukowy:

Prof. UAM dr hab. Aleksandra Matulewska, Zakład Legilingwistyki i Języków Specjalistycznych, UAMInstytut Językoznawstwa

al. Niepodległości 4

pok. 118 B

61-874 Poznań


xnxx xvideos porn porno sex>