Piąta Konferencja Koreanistyczna – język, literatura, kultura


Chcielibyśmy zawiadomić, że Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza we współpracy z Inha University, Incheon, organizuje piątą konferencję koreanistyczną. Konferencja ta odbędzie się w dniach 17-18 lutego 2017 roku (piątek-sobota) w Kołobrzegu.

Planujemy następujące bloki tematyczne:


Lingwistyka obszarów językowych Korei

 1. ogólnaiporównawcza

 2. fonetyka

 3. semantyka

 4. stylistyka

 5. gramatyka

 6. etnolingwistyka


Glottodydaktyka

wszelkie aspekty nauczania języka koreańskiego


Przekład

 1. literacki

 2. specjalistyczny (w tym biznesowy i prawniczy)

 3. audiowizualny

 4. środowiskowy, itp.


Językidyskurs

 1. językispecjalistyczne

 2. gatunkiirejestry

 3. dyskurs

 4. tekstologia


Kulturaihistoria

 1. historiaKorei

 2. historiajęzykówKorei

 3. etnografia

 4. folklor

 5. etnologia


Literatura

 1. koreańskaliteraturaludowa

 2. koreańskaliteraturawspółczesna

 3. poezja


Naukispołeczne

 1. prawo

 2. ekonomia

 3. socjologia

 4. antropologia, etc.


Możliwe jest także zgłaszanie innych tematów dotyczących Korei.


Terminy przesyłania zgłoszeń i rejestracja:

Aby dokonać rejestracji należy przesłać mailem następujące dane:


First Name/Imię:

Surname/Nazwisko:

University degree/tytułlubstopieńnaukowy:

Address for Correspondence/adreskorespondencyjny:

E-mail:

Institution/Instytucjawysyłająca:

Passport Number/numerpaszportu:

Do you need an invitation letter/czypotrzebne jest zaproszenie:

Data for the invoice including tax identification number or equivalent/Dane do fakturywraz z numerem NIP:

Date of the money transfer/Data dokonaniaprzelewu:

Other comments (e.g. vegetarian diet, etc.)/inne uwagi:

Presentation/referat: Yes/No Tak/Nie

Title of the presentation (ifapplicable)/Tytuł wystąpienia (dla prelegentów wygłaszających referat):

Abstract (of 100-200 words) /streszczenie referatu (100-200 słów)

Abstrakt dotyczący pracy badawczej autora powinien mieć następującą strukturę (w abstrakcie należy zostawić poniższe nagłówki):

Cel wystąpienia:

Zakres wystąpienia:

Metoda badawcza/podejście badawcze:

Wyniki:

Implikacje/ograniczenia przeprowadzonych badań/wnioski:

Implikacje praktyczne:

Wkład autora/wartość pracy:

Ewentualne zalecenia:

Słowa kluczowe:

Rodzaj wystąpienia:


W przypadku prac będących przeglądem literatury/dotyczących aktualnego stanu badań w dziedzinie struktura abstraktu powinna być następująca (w abstrakcie należy zostawić poniższe nagłówki):

Cel wystąpienia:

Zakres materiału:

Metoda badawcza/podejście badawcze:

Słowa kluczowe:


Wystąpienia są przewidziane na 30 minut (20 minut prezentacja +10 minut dyskusji).

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres: koreanhumanities@gmail.com


Abstrakty przyjmujemy do 28 czerwca 2016 (pierwsza tura).

Do 10 lipca 2016 będą przesyłane potwierdzenia przyjęcia referatów.

Druga tura zgłaszania referatów do 23 grudnia 2016.Do 27 grudnia 2016 r. będą przesyłane potwierdzenia przyjęcia referatów.

Pełne teksty referatów do druku należy przesłać do: 31 grudnia 2016 r.


Opłata konferencyjna dla prelegentów i słuchaczy:


400 zł do 10 września

Od 11 września do 31 grudnia 2016 r.: 450 zł.

Po 31 grudnia: 480 zł.

Wpisowe obejmuje 2 noclegi w internacie w pokojach dwuosobowych, uroczysty bankiet, 2 obiady, przerwy na kawę i herbatę oraz publikację referatów po pozytywnej recenzji. Wpłat można dokonywać zarówno w złotówkach jak i w euro.

W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji opłata konferencyjna nie jest zwracana.

Wpłat należy dokonywać po dokonaniu rejestracji przelewem bankowym na konto:

Uniwersytet im A. Mickiewicza w Poznaniu

IBAN: PL 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903 

Bank Zachodni WBK SA 6 Oddział

Plac Wolności 15

60-967 Poznan,

SWIFT code: WBKPPLPP

UWAGA!!! W tytule wpłaty należy podać obowiązkowo numer: K 0000 0040 oraz imię i nazwisko uczestnika konferencji


Nie ma możliwości wnoszenia opłaty kartą kredytową.


Języki konferencji: koreański i angielski.

język publikacji: angielski


Zapewniamy zakwaterowanie


Miejsce konferencji:

Zespół Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu

ul. Arciszewskiego 21

78-100 Kołobrzeg


Komitet organizacyjny:

Kyong-geun Oh, UAM

Aleksandra Matulewska, UAM

Emilia Wojtasik, UAM

Paula Trzaskawka, UAM

TeijaGumilar, UAM

Daria Zozula, UAM

Prof. Man-su Kim, Inha University Center for Korean Studies

Prof. Kang-sok Cho,Inha University Center for Korean Studies


Komitet naukowy:


Jerzy Bańczerowski, Wyższa Szkoła Języków Obcych, Poznań, Polska

Kyong-geun Oh, UAM

Jong-Seong Park, Korea National Open University, Seul, Korea

Piotr Wierzchoń, UAM

Aleksandra Matulewska, UAM

Man-su Kim, Inha University Center for Korean Studies, Korea

Kang-sok Cho,Inha University Center for Korean Studies, Korea

Marek Matulewski, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań, Polska


Instytut Językoznawstwa

Al. Niepodległości 4, Poznań

koreanhumanities@gmail.com

www.lingualegis.amu.edu.pl


xnxx xvideos porn porno sex>