Zakres tematyczny czasopisma

„Legilingwistyka Porównawcza” jest czasopismem publikowanym przez Instytut Językoznawstwa (Wydział Neofilologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), które ukazuje się w polskiej wersji językowej raz w roku. Zamieszcza artykuły, recenzje, sprawozdania w języku polskim i niemieckim. Recenzje znajdują się w siedzibie redakcji czasopisma.

Redakcja zastrzega sobie prawo recenzowania nadsyłanych materiałów. Zazwyczaj artykuły są recenzowane przez dwóch recenzentów.

Legilingwistyka Porównawcza jest czasopismem poświęconym językoznawstwu prawniczemu (legilingwistyce), teorii prawa i języka prawa, językoznawstwu sądowemu oraz przekładowi prawniczemu i sądowemu

Celem czasopisma jest:

  1. pogłębianie wiedzy nad językiem prawa (lingua legis) i wiedzy w zakresie porównawczej legilingwistyki (w szczególności przekład prawniczy i sądowy),
  2. rozwijanie współpracy pomiędzy prawnikami a językoznawcami w zakresie językoznawstwa sądowego,
  3. porównawcze studia nad rzeczywistością prawną różnych obszarów językowych i wpływ różnic na komunikację w prawie.
xnxx xvideos porn porno sex>