Legal Linguistics and LSPs

Faculty of Modern Languages and Literature, Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland


Aktualności

06.09.2019

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy zawiadomić, że Instytut Lingwistyki Stosowanej (Wydział Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza) wraz z Roundtable for the Semiotics of Law organizuje piętnastą międzynarodową konferencję poświęconą legilingwistyce, językoznawstwu sądowemu i przekładowi prawniczemu (15th Conference on Legal Translation, Court Interpreting and Comparative Legilinguistics) wraz z 21 Okrągłym Stołem Semiotyki Prawa (IRLS). Konferencja ta odbędzie się w dniach 26-28 czerwca 2020 roku (piątek-niedziela) w Poznaniu.
Głównym tematem konferencji będzie

LUDOBÓJSTWO I PRAWO – KOMUNIKACJA POPRZEZ SZTUKI WIZUALNE I JĘZYK