Legal Linguistics and LSPs

Faculty of Modern Languages and Literature, Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland


Aktualności

06.09.2019

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy zawiadomić, że Wydział Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza wraz z Roundtable for the Semiotics of Law organizuje piętnastą międzynarodową konferencję poświęconą legilingwistyce, językoznawstwu sądowemu i przekładowi prawniczemu (15th Conference on Legal Translation, Court Interpreting and Comparative Legilinguistics) wraz z 21 Okrągłym Stołem Semiotyki Prawa (IRLS). Konferencja ta odbędzie się w dniach 26-28 czerwca 2020 roku (piątek-niedziela) w Poznaniu.
Głównym tematem konferencji będzie

LUDOBÓJSTWO I PRAWO – KOMUNIKACJA POPRZEZ SZTUKI WIZUALNE I JĘZYK