Legal Linguistics and LSPs

Faculty of Modern Languages and Literature, Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland


Publikacje

2017

Dissertationes legilinguisticae 11: Methodology for Interlingual Comparison of Legal Terminology. Towards General Legilinguistic Translatology by Paulina Kozanecka, Aleksandra Matulewska and Paula Trzaskawka
Dissertationes legilinguisticae 10: In Searchof Equivalents in Legal Translation:A Parametric Approach to the Comparison of Legal Terminology in Polish and Greek by Karolina Gortych-Michalak
Dissertationes legilinguisticae 9: Contrastive Parametric Study of Legal Terminology in Polish and Chinese by Joanna Grzybek and Fu Xin
Dissertationes legilinguisticae 8: Polish-Swedish Translation: A Parametric Approach to Comparison of Legal Terminology by Milena Hadryan
Dissertationes legilinguisticae 7: Polish-Spanish Legal Translation: A Parametric Approach by Joanna Nowak-Michalska
Dissertationes legilinguisticae 6: Studies in Legal Language and Communication Investigating Equivalents in Polish-Hungarian Translation by Karolina Kaczmarek
Dissertationes legilinguisticae 5: Studies in Legal Language and Communication Contrastive Parametric Study of Legal Terminology in Polish and English by Aleksandra Matulewska

2016

Dissertationes legilinguisticae 4: Komunikacyjna teoria języka prawnego by M.T. Lizisowa

2015

Dissertationes legilinguisticae 3: Demokratyzacja języka urzędowego by M.Hadryan

2013

Dissertationes legilinguisticae 1: Struktura polskich, greckich by K.Gortych-Michalak
Dissertationes legilinguisticae 2: Alternatywne metody by J.Grzybek