Zakład Legilingwistyki i Języków Specjalistycznych

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


Legilingwistyka Porównawcza