Legal Linguistics and LSPs

Faculty of Modern Languages and Literature, Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland


Legilingwistyczna 2019

For French click here.

16th International Conference „Language and Law”
and
14th Conference on Legal Translation, Court Interpreting and Comparative Legilinguistics

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy zawiadomić, że Wydział Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza wraz z International Academy of Linguistic Law (Kanada, Montreal https://iall-aidl.wixsite.com/iall-aidl), Zhejiang University, Zhejiang Police College (Chiny) i organizuje czternastą międzynarodową konferencję poświęconą legilingwistyce, językoznawstwu sądowemu i przekładowi prawniczemu (14th Conference on Legal Translation, Court Interpreting and Comparative Legilinguistics). Konferencja ta odbędzie się w dniach 28-30 czerwca 2019 roku (piątek-niedziela).

Planujemy następujące bloki tematyczne:

Tłumaczenie prawnicze i sądowe (przekład ustny i pisemny)
 1. tłumaczenie prawnicze
 2. tłumaczenie sądowe
 3. dydaktyka przekładu prawniczego i sądowego
 4. tłumacz przysięgły
 5. błędy w przekładzie
Język prawa
 1. historia języków prawa
 2. terminologia prawnicza
 3. gatunki piśmiennictwa prawniczego
 4. język prawny i prawniczy Unii Europejskiej
 5. analiza dyskursu prawnego
 6. struktura i semantyka tekstów prawniczych
 7. rozwój języka prawa
 8. wykładnia tekstów sformułowanych w języku prawa
 9. nauczanie języka prawa
 10. zrozumiałość tekstów ustawowych
 11. Plain Language Campaigns
 12. językowe aspekty tekstu rozprawy sądowej
Historia prawa i systemów prawnych
 1. historia systemów prawnych
 2. porównawcze badania systemów prawnych
 3. common law a prawo kontynentalne
Prawa dotyczące języka
 1. prawa do języka i tłumacza
 2. mniejszości językowe i prawa człowieka związane z językiem
Legilingwistyka i językoznawstwo sądowe
 1. legilingwistyka (legal linguistics)
 2. fonetyka
 3. idiolekty
 4. stylistyka
 5. językoznawca jako biegły sądowy
 6. językowe aspekty fałszerstw dokumentów publicznych
Języki specjalistyczne
 1. terminologia
 2. gatunki
 3. dyskurs
 4. przekład
Terminy przesyłania zgłoszeń i rejestracja:

Formularz zgłoszeniowy znajduje się tutaj.
Jeśli z jakiegoś powodu nie mogą Państwo skorzystać z formularza, prosimy aby dokonać rejestracji przesłając mailem następujące dane:

First Name/Imię:
Surname/Nazwisko:
University degree/tytuł lub stopień naukowy:
Address for Correspondence/adres korespondencyjny:
E-mail:
Institution/Instytucja wysyłająca:
Passport Number/numer paszportu:
Do you need an invitation letter/czy potrzebne jest zaproszenie:
Data for the invoice including tax identification number or equivalent/Dane do faktury wraz z numerem NIP:
Date of the money transfer/Data dokonania przelewu:
Vegetarian diet / Posiłki wegetariańskie: Yes/No    Tak/Nie
Presentation/referat: Yes/No   Tak/Nie
Title of the presentation (if applicable)/Tytuł wystąpienia (dla prelegentów wygłaszających referat):

Abstract (of 100-200 words) /streszczenie referatu (100-200 słów)

Abstrakt dotyczący pracy badawczej autora powinien mieć następującą strukturę (w abstrakcie należy zostawić poniższe nagłówki):

Cel wystąpienia:
Zakres wystąpienia:
Metoda badawcza/podejście badawcze:
Wyniki:
Implikacje/ograniczenia przeprowadzonych badań/wnioski:
Implikacje praktyczne:
Wkład autora/wartość pracy:
Ewentualne zalecenia:
Słowa kluczowe:
Rodzaj wystąpienia:

W przypadku prac będących przeglądem literatury/dotyczących aktualnego stanu badań w dziedzinie struktura abstraktu powinna być następująca (w abstrakcie należy zostawić poniższe nagłówki):

Cel wystąpienia:
Zakres materiału:
Metoda badawcza/podejście badawcze:
Słowa kluczowe:

Wystąpienia są przewidziane na 30 minut (20 minut prezentacja +10 minut dyskusji).

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres lingua.legis@gmail.com.

Abstrakty przyjmujemy do 15 lutego 2019 roku.
Do 20 lutego będą przesyłane potwierdzenia przyjęcia referatów.
Pełne teksty referatów do druku należy przesłać do 30 czerwca 2019 r.

Opłata konferencyjna dla prelegentów i słuchaczy:

 

Prelegenci i słuchacze z Polski:

 • 500 złotych do 20 marca 2019r.,
 • 600 złotych od 21 marca 2019r. do 20 maja 2019r.,
 • 800 złotych od 21 maja oraz w dniu rozpoczęcia konferencji.

Wpisowe obejmuje uroczystą kolację (w sobotę), 3 obiady (piątek, sobota, niedziela), przerwy na kawę i herbatę oraz publikację referatów po pozytywnej recenzji. Wpłat można dokonywać zarówno w złotówkach jak i w euro. Wpisowe nie obejmuje noclegów.

W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji, opłata konferencyjna nie jest zwracana.

Wpłat należy dokonywać po dokonaniu rejestracji przelewem bankowym na konto:

Uniwersytet im A. Mickiewicza w Poznaniu
IBAN: PL 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903
Santander Bank Polska S.A.
Plac Wolności 15
60-967 Poznan,
SWIFT code: WBKPPLPP

UWAGA!!! W tytule wpłaty należy podać obowiązkowo numer: K 0000 0040 oraz imię i nazwisko uczestnika konferencji

 

Nie ma możliwości wnoszenia opłaty kartą kredytową.

Języki konferencji: polski, angielski, hiszpański, francuski, rosyjski i niemiecki.
Nie zapewniamy zakwaterowania.

Z poważaniem
Prof. UAM dr hab. Aleksandra Matulewska
Instytut Językoznawstwa
Al. Niepodległości 4, Poznań

lingua.legis@gmail.com

Komitet Naukowy

 • Giovanni Agresti (University of Naples, Naples, Italy)
 • Frédéric Bérard (Universite de Montreal Montreal, QC Canada)
 • André Braen (University of Ottawa, Ottawa, Canada)
 • Claudine Brohy (University of Fribourg, Fribourg, Switzerland)
 • Le Cheng, Zhejiang University, Hangzhou, China
 • Aleksandra Matulewska, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland
 • Theodorus du Plessis (University of the Free State, Bloemfontein, South Africa)
 • Joseph-G. Turi (IALL-AIDL, Montréal, Canada)
 • José Woehrling (University of Montréal, Montréal, Canada)
 • Ning Ye, Zhejiang Police College, Hangzhou, China