Zakład Legilingwistyki i Języków Specjalistycznych

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


Współpracownicy

dr Daria Zozula

Emilia_Wojtasik

dr Emilia Wojtasik-Dziekan