Zakład Legilingwistyki i Języków Specjalistycznych

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


Współpracownicy

mgr Daria Zozula

Emilia_Wojtasik

mgr Emilia Wojtasik-Dziekan