Legal Linguistics and LSPs

Faculty of Modern Languages and Literature, Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland


Daria Zozula

dr Daria Zozula

Stanowisko: wykładowca akademicki
Zakład: Pracownia Azji Południowo-Wschodniej
Pokój: 311b
E-mail: dariazozula@yahoo.comStopnie naukowe:

 • magister filologii, specjalność: etnolignwistyka język polski język indonezyjski
 • doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa porównawczego, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2018

Studia podyplomowe i stypendia:

 • Stypendystka programu rządu indonezyjskiego Dharmasiswa RI, Universitas Padjadjaran , Bandung Indonezja 07.2005-07.2006 (ukończony najwyższy stopień kursu języka indonezyjskiego dla obcokrajowców)
 • Stypendystka programu rządu indonezyjskiego Dharmasiswa RI, Universitas Indonesia, Dżakarta, Indonezja 08.2010- 01.2011 (indywidualna organizacja studiów: Indonezjanistyka i prawo)
 • Stypendystka programu Erasmus 09.2008-02.2009 Triest Włochy (Translation Studies)

Kursy i szkolenia i certyfikaty

 • Szkolenie z obsługi oprogramowania korpusowego ANTCONC 2017
 • Szkolenie z obsługi oprogramowania TRADOS/ SDL Studios 2017
 • Pod jaką firmą Pan działa? Czyli o słowach w prawie i postępowaniu cywilnym TEPIS, Poznań 2017
 • Budowanie trwałych relacji w biznesie be-pro.pl współogranizowane przez UAM Poznań, 2015
 • International Professional English Certificate 2009 TRIEST
 • Certyfikat stopnia IV Kursus Bahasa Indonesia Universitas Padjadjaran Bandung, Indonezja, 2006
 • Local Trainng Course – Podstawy Pracy w Organizacji i Zarządzania Projektem, AEGEE-Poznań, 2004

Zainteresowania naukowe:

 • Tłumaczenia specjalistyczne prawnicze, języki i kultura Indonezji, przekładoznawstwo
 • Doświadczenie zawodowe:

 • Wykładowca akademicki Filolgia indonezyjsko-malajska Instytucie Językoznawstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (2011-)
 • • tłumacz języka indonezyjskiego (tłumaczenia tekstów z zakresu prawa, ekonomii) od 2010 r.

  Doświadczenie dydaktyczne:

  • wykładowca akademicki na kierunku filologia Indonezyjsko-malajska od 2011 r.
  • prowadzone zajęcia:
  Praktyczna nauka Języka indonezyjskiego stopnie I-V
  Gramatyka opisowa języka indonezyjskiego I-II
  Praktyka przekładu, translatologia (w parze językowej polski-indonezyjski)

Działalność naukowa

• członek komitetu redakcyjnego Comparative Legilinguistics. International Journal for Legal Communication

Realizowane i zakończone projekty badawcze

2013-2016 wykonawca projektu badawczego o numerze 2012/07/E/HS2/00678, pt: Parametryzacja translatologii legilingwistycznej w zakresie terminologii prawa cywilnego materialnego i procesowego przyznanego w ramach programu Sonata Bis przez NCN

Doświadczenie organizacyjne:

• corocznychkonferencji międzynarodowych V International Conference on Korean Humanities and Social Sciences – Language, Literature, Culture and Translation, Instytut Językoznawstwa UAM (2013-…)
• członek komitetu organizacyjnego corocznych konferencji międzynarodowych Conference on Translation, Interpreting and Comparative Legilinguistics, Instytut Językoznawstwa UAM ( 2006-…)
• członek komitetu organizacyjnego konferencji Translating Europe 9-10.12.2017, organizowanej przez Komisję Europejską, UAM i TEPIS
• Między słowami – czyli jak rozumieć obcokrajowców. O różnicach kulturowych w komunikacji z udziałem tłumacza , 17-18.02.2017 Kołobrzeg, PT TEPIS UAM Poznań Mickiewicza wraz z Zespołem Szkół Morskich w Kołobrzegu
• członek komitetu organizacyjnego II konferencji indonezjanistycznej „język literatura i kultura 24.01.2017 (międzynarodowa) oraz I konferencji indonezjanistycznej 26.02.2016 (konferencja krajowa)
• Second Conference on Languages for Special Purposes and Small Languages , Instytut Językoznawstwa UAM 16.05.2016
• I Pierwsza Międzynarodowa Konferencja Poświęcona Wspólnotom Komunikatywnym – Wspólnota Myśliwych,
• p.o. kierownika Pracowni Azji południowo-wschodniej 2011-2016

Przynależność do organizacji i stowarzyszeń naukowych:

• członek Stowarzyszenia polsko-indonezyjskiego SAHABAT
• członek zwyczajny Wielkopolskiego Koła Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS

Nagrody i wyróżnienia:

• Nagroda II Stopnia zasłużona dla Towarzystwa Tłumaczy Sepcjalistycznych i Przysięgłych TEPIS

Wykłady i warsztaty gościnne:

1. Warsztaty językowe, Gimnazjum nr 1 Trzcianka, 2015
2. Warsztaty na temat języka i kultury Indonezji SP nr 114 im. Arkadego Fiedlera, Kraków 2015r.
3. Szkolenia z terminologii specjalistycznej i tłumaczenia specjalistycznego dla Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich (2011-2016)

Odczyty na konferencjach międzynarodowych:

• 6th international conference on Law & Social Order, 20-21.08 2017, Constanta Romania, referat: Features of the Language of the Law – a Comparative Study of Polish English and Indonesian Legal Texts
• 12th Conference on Legal Translation, Court Interpreting and Comparative Legilinguistics (Legal Linguistics), 23-25 June 2017, Kołobrzeg, Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza wraz z Zespołem Szkół Morskich w Kołobrzegu. Referat: Nazwy własne osobowe w ujęciu translatologicznym indonezyjsko-polskim i polsko-indonezyjskim
• III International Conference Language and Law – Traditions, Trends and Perspectives, 8-9-06.2017 Białystok, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, referat: Features of the Language of the Law – a Comparative Study of Polish and Indonesian Legal Texts
• II International Conference on Indonesian Language, literature and Culture, 18.06.2017 Kołobrzeg, Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza wraz z Zespołem Szkół Morskich w Kołobrzegu referat: ‘Comparative analysis of Deontic Significators in polish, English and Indonesian Civil Codes
• 5th International Conference of Oriental Studies – Concepts, Methods, Challenges and Perspectives 17-18.10. 2016, referat: Comparative analisys of Deontic Significators in Polish, English and Indonesian Civil Codes . (współautorstwo z p. prof. UAM dr hab Aleksandra Matulewską i p. pfof UAM dr hab Kyeong-geun)
• 11th Conference on Legal Translation, Court Interpreting and Comparative Legilinguistics, UAM Poznań,23-26. 06. 2016r. referat: Bahasa Hukum Indonesia – nietypowy czy typowy język prawny.
• 10th Conference on Legal Translation, Court Interpreting and Comparative Legilinguistics 21.06. 2015 Institute of Linguistics, Adam Mickiewicz University, Poznań referat: Cechy języka prawa na przykładzie indonezyjskich tekstów z zakresu praw do nieruchomości
• XXIX Warsztaty Przekładu Prawniczego i Specjalistycznego 6.12.2014TEPIS,Warszawa referat: Przekład indonezyjskich umów o przeniesienie praw do nieruchomości na język polski.
• Ninth Conference on Legal Translation court Interpreting and Comparative Legilinguistics 4-6.07.2014 Tłumaczenie polsko-indonezyjskie pełnomocnictw.
• Conference on Small Languages, 16.05.2014 Institute of Linguistics, Adam Mickiewicz University, Poznań, referat: Cechy indonezyjskiego języka prawa
• Eight Conference on Legal Translation court Interpreting and Comparative Legilinguistics referat: Język Prawa w Indonezji, 28.-30.06.2013
• 7th Conference on Legal Translation, Court Interpreting and Comparative Legilinguistics, 29.06-1.07. 2012, Institute of Linguistics, Adam Mickiewicz University, Poznań, referat: Przekład prawniczy indonezyjsko-polski.
• The 6th Conference on Translation, Interpreting and Comparative Legilinguistics. Institute of Linguistics, Adam Mickiewicz University, Poznań, 30 czerwca –2 lipca 2011 r. Referat: The development of legal language in Indonesia
• 5 th Conference on Legal Translation, Court Interpreting and Comparative Legilinguistics, 2010 Institute of Linguistics, Adam Mickiewicz University, Poznań

Odczyty na konferencjach krajowych:

• XXXI Warsztaty Przekładu Prawniczego i Specjalistycznego PT TEPIS 21-22.10.2017 referat: Sposoby wyrażania nakazu, zakazu i dozwolenia w polskim i indonezyjskim języku prawnym na przykładzie przepisów z zakresu zobowiązań umownych.
• II Kongres Języka Prawnego i Prawniczego, XI Konferencja Lingua Iuris, Uniwersytet Warszawski, 27-28 kwietnia 2017 r. Referat: Nazewnictwo nieruchomości w aspekcie translacyjnym, analiza porównawcza polsko-angielsko-indonezyjska
• Między słowami – czyli jak rozumieć obcokrajowców. O różnicach kulturowych w komunikacji z udziałem tłumacza , 17-18.02.2017 Kołobrzeg, PT TEPIS UAM Poznań Mickiewicza wraz z Zespołem Szkół Morskich w Kołobrzegu. Referat: Nie czyli tak, jutro czyli nigdy – o problemach w tłumaczeniu ustnym indonezyjsko-polskim z perspektywy tłumacza
• XXX Warsztaty Przekładu prawniczego i Specjalistycznego PT TEPIS, 8-9.10.2016 Warszawa Referat: Różnice kulturowe jako potencjalne problemy tłumaczeniowe na przykładzie tłumaczenia audiowizualnego indonezyjsko-polskiego.
• III Konferencja Studiów Indonezjanistycznych 20-21 maja 2016 r. Toruń Referat: Lingua Legis w Indonezji – rys hisoryczny.
• Ogólnopolska Konferencja Kinematografie Azji: wczoraj i dziś Instytut Językoznawstwa UAM, 6-7.05. 2016, Poznań, referat: Analiza błędów popełnionych w tłumaczeniu filmów indonezyjskich na język polski.
• Polski Język Prawny – Nowe wyzwania 23.04.2016, Warszawa UW Referat: Elementy brachygraficzne w języku prawa – klasyfikacja, funkcje i przykłady zaczerpnięte z indonezyjskiego i polskiego języka prawnego.
• Perspektywy rozwoju kształcenia filologicznego: potrzeby a rzeczywistość 18. 03.2016 Poznań, WSJO Poznań Referat: Meandry kultury indonezyjskiej na przykładzie kultury prawej.
• I Ogólnopolska konferencja Indonezjanistyczna – z okazji 12-lecia nauczania języka indonezyjskiego na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza , 7.03.2016 Poznań Referat: Odrodzenie naukowej współpracy polsko-indonezyjskiej po normalizacji stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Indonezją. (współautor: dr Teija Gumilar)
• 70 lat niepodległości Indonezji, ogólnopolska konferencja naukowa Muzeum Azji i Pacyfiku, 23. 10. 2015 referat: Odrodzenie Naukowej współpracy polsko-indonezyjskiej po normalizacji stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Indonezją .
• Konferencja z okazji XXV-lecia PT TEPIS 10-11.10.2015 referat:Terminologia z zakresu umów sprzedaży nieruchomości w aspekcie porównawczym polsko-indonezyjskim
• Polski język prawny – nowe wyzwania, 24.04.2015 UW referat: Sposoby wyrażania zakazu nakazu i dozwolenia w polskim.
• Drugie Spotkanie Indonezjanistyczne, UMK 7-8.06.2013, Toruń, referat: Pluralizm systemów prawnych Indonezji a indonezyjski język prawny.
• Pierwsze Etnograficzne Spotkanie Indonezyjskie,14-15.04.2010 UMK Toruń, UWM Olsztyn
Uczestnictwo w konferncjach bez referatu:
• First Conference on Communicative Communities: The Community of Hunter, 28-30.06.2010
• Second Confernce on Comparative Forensic Linguistics and Legilinguistics, 5-8.12.2007.
• Wykład gościnny prof. Olgi Burukiny, The Moscov State Universit of Turism Industry) 4.11.2013 LSP Translation: Teory and Practice (5 hour lecture)

Popularyzacja:

• główny koordynator Dni indonezyjskich organizowanych przez studentów i wykładowców Filologii Indonezyjsko-malajskiej UAM 2005-2016
• członek komitetu organizacyjnego Festiwalu Filmów Indonezyjskich 16.05.2016

Publikacje:

Książki:

2017 Alfin J.,Badaruddin, Jazil S. ,Gumilar T., Zozula D. Integrasi Islam Moderat dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Penutur Asing, Aswaja Nussantara Press

Artykuły:

1. 2016 Zozula D. Elementy Brachygraficzne w języku prawa – klasyfikacja, funkcje i przykłady zaczerpnięte z indonezyjskiego i polskiego języka prawa.[w:]Red: Kondratczyk-Przybylska D., Niewiadomski A., Walewska E. Język Prawny i Prawniczy I Kongres Ogólnopolski pp265-276
2. 2016 Gumilar T., Zozula D., Odrodzenie naukowej współpracy polsko-indonezyjskiej po normalizacji stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Indonezją pp. 63-72
3. 2015 Różnice językowe, kulturowe i systemowe w przekładzie indonezyjsko-polskim na przykładzie wybranych fragmentów pełnomocnictwa szczególnego [w:]Comparative Legilinguistics vol.22/2015 pp.93-104
4. 2009 Analiza błędów popełnionych w tłumaczeniu indonezyjskiego musicalu „Biarkan Bintang Menari” na język polski. [w:] Investigationes Linguisticae vol. XVII pp.217-233

Udział w badaniach miedzynarodowych:

Developing Model Of Moderate Islam Culture Based On Indonesian Language Teaching And Learning For Foreign Speakers przy współpracy z Universitas Islam Malang, grant finansowany przez Indonezyjskie Ministerstwo Religii. Okres badań: 01.2015- 11.2016

Dodatkowe atuty:

Podstawowa znajomość html
Umiejętność pracy w zespole