Legal Linguistics and LSPs

Faculty of Modern Languages and Literature, Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland


Emilia Wojtasik-Dziekan

Emilia_Wojtasik

dr Emilia Wojtasik-Dziekan

Stanowisko: wykładowca akademicki
Zakład: Filologii Koreańskiej
Pokój: 319b
E-mail: ewojtasik@yahoo.com, emilia.w@amu.edu.plStopnie naukowe:

 • doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa porównawczego, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2018
 • Mgr filologii, specjalność filologia koreańska, 2008, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Mgr filologii, specjalność etnolingwistyka, 2005, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Studia podyplomowe i stypendia:

 • Studia Podyplomowe Nauczania Języka Polskiego jako Obcego, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, UAM, 2008-2009
 • Kursy i szkolenia i certyfikaty

  • Korea Foundation Fellowship for Korean Language Training Program, Yonsei University, Korean Language Institute, Seoul 2005-2006
  • warsztaty dla wykładowców języka koreańskiego, organizowane przez The National Institute of Korean Language i The Korean Society, Seoul, X. 2009
  • warsztaty dla wykładowców języka koreańskiego, organizowane przez The National Institute of Korean Language i Ewha Womens University; Seoul, X. 2016

  Zainteresowania naukowe:

  • kultura i literatura Korei, przekład, przekład specjalistyczny prawny, komparytystyka kulturowo-lingwistyczno-prawna

  Doświadczenie zawodowe:

  • Wykładowca w Instytucie Językoznawstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (2010-nadal)
  • Wolontariat w dziale Korea News jako redaktor działu w portalu internetowym w Centrum Sztuki Polska-Azja (04.-09.2009)
  • Doktorant w Instytucie Językoznawstwa, UAM (2006-2011)

  Doświadczenie dydaktyczne:

  – prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu kultury Korei, konwersatorium monograficznego, zajęć z praktycznej nauki języka koreańskiego, translatologii polsko-koreańskiej/koreańsko-polskiej od 2006 – nadal

  Doktoranci:

  – brak

  Działalność naukowa

  • Sekretarz i członek komitetu redakcyjnego INTERNATIONAL JOURNAL OF KOREAN HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
  • członek komitetu redakcyjnego Comparative Legilinguistics. International Journal for Legal Communication

  Realizowane i zakończone projekty badawcze

  Doświadczenie organizacyjne:

  • członek komitetu organizacyjnego konferencji międzynarodowych International Conference on Korean Humanities and Social Sciences – Language, Literature, Culture and Translation, Instytut Językoznawstwa UAM ( 2013-nadal)
  • członek komitetu organizacyjnego corocznych konferencji międzynarodowych Conference on Translation, Interpreting and Comparative Legilinguistics, Instytut Językoznawstwa UAM (2013-nadal)
  • Członek Komitetu Organizacyjnego Conference on Small Languages, Poznań, 2014.07.05-06
  • opieka nad Dniem Kultury Koreańskiej (2006-nadal)

  Przynależność do organizacji i stowarzyszeń naukowych:

  • EAKLE (European Association for Korean Language Education)

  Inne:

  – Tłumacz pisemny i ustny w parze językowej polski-koreański, (2006-nadal)

  Odczyty na konferencjach międzynarodowych:

  1. Conference on Korean Linguistics, 2007.06.01-02, SOAS & SNU, London, Ahn So-Jin (co-author). Referatw j. angielskim: Learning mistakes pf Korean Learners in Poland
  2. 2nd EAKLE –Korea Foundation Workshop, University of Turkey & SOAS. 2008.06.11-15. Ankara. Referat w j. koreańskim: Errors and problems of Polish Learners of Korean.
  3. Ninth Conference on Legal Translation, Court Interpreting and Comparative Legilinguistics (Legal Linguistics), 2014. 07. 04-06, Poznań. Referat w j. polskim: Honoryfikatywność na sali sądowej w Polsce i Korei. Studium translacyjne.
  4. 2nd International Conference on Korean Humanities and Social Sciences – Language, Literature, Culture and Translation, 2014.07.07-08, Poznań. Referat w j. angielskim: Features of legal Korean
  5. Tenth Conference on Legal Translation, Court Interpreting and Comparative Legilinguistics (Legal Linguistics), 19-21.06.2015r, Poznań, Poland. Referat: Umowa ubezpieczenia w aspekcie translacyjnym
  6. 3rd International Conference on Korean Humanities and Social Sciences – Language, Literature, Culture and Translation 20-21.06.2015r Poznań, Poland. Referat: Contract of insurance in the aspect of translation
  7. XI Conference on Legal Translation, Court Interpreting and Comparative Legilinguistics, UAM Poznań 24-26.06.2016. Referat: Koreańska i polska terminologia z zakresu zobowiązań umownych – analiza kontrastywna prawno-lingwistyczna
  8. 4th Conference on Korean Humanities and social sciences, Inha University, Incheon, South Korea 18-19.08.2016. Referat: On some lexical and semantic features of Korean and Polish legal languages and language of law
  9. XII Conference on Legal Translation, Court Interpreting and Comparative Legilinguistics, UAM Poznań 23-25.06.2017. Referat: O kosztach w polskich i koreańskich umowach nazwanych – perspektywa językowo-prawna
  10. 5th Conference on Korean Humanities and social sciences, UAM Poznań, Poland & Inha University, South Korea . 17-18.02.2017, Kołobrzeg. Referat: Politeness in Korean legal language and the language of law

  Odczyty na konferencjach krajowych:

  1.W świecie słów i znaczeń. Uniwersytet Gdański, 2007.04.16-17. Referat w j. polskim: Hanjsa/gosa/saja seongeo – idiomy i powiedzenia pochodzenia chińskiego w języku koreańskim.
  2. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polski język prawny – perspektywa europejska, 2014.05.07 UW Warszawa. Referat w j. polskim: Pożyczka a użyczenie – terminy polskie, koreańskie a ich ekwiwalenty unijne w języku polskim i angielskim
  3. Konferencja Naukowa Into Korea II, 2014.05.24 UJ Kraków. Referat w j. polskim: Grzeczność nie tylko werbalna, czyli jak Koreańczycy wyrażają szacunek swoim zachowaniem
  4. Conference on Small Languages, 2014.07.05-06, UAM Poznań. Referat w j. polskim: (wygłoszony 5.07.2014) Cechy koreańskiego języka prawa.
  5. XXIX Warsztaty przekładu prawniczego i specjalistycznego TEPIS, 2014.12.06. Warszawa. Referat w j. polskim: Terminologia umów w przekładzie polsko-koreańskim
  6. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polski język prawny – nowe wyzwania, 24.04.2015r, Warszawa
  Referat: Przystawalność polskiej i koreańskiej terminologii ustawowej dotyczącej nazw umów i ich stron
  7. 2nd Conference on Small Languages, 16.05.2015, Poznań – Referat: Przyczynek do historii rozwoju prawa i lingua legis w Korei
  8. Konferencja PTTPiS TEPIS ”Przyszłość zawodu tłumacza przysięgłego i specjalistycznego – nowe wyzwania”. 10-11.10.2015, Warszawa. Referat: Własność i inne prawa rzeczowe – wstępna analiza terminologiczna zagadnień polskich i koreańskich
  9. Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu: „Perspektywy rozwoju kształcenia filologicznego: potrzeby a rzeczywistość” 18.03. 2016r. Koreański język prawa i jego specyfika. Studium przypadku
  10. Kongres Języka prawnego i prawniczego, X konferencja Lingua Iuris, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 21-22.04.2016r. Referat: Klauzule umowne dotyczące rodzaju i terminu płatności oraz kaucji w umowach polskich i koreańskich w ujęciu porównawczym
  11. Norma a uzus. Przekład specjalistyczny w perspektywie globalizacji. UAM Poznań 19-20.05.2016r. Polskie i koreańskie święta jako elementy kulturowe w tłumaczeniu specjalistycznym
  12. Sympozjum „Semiotyka kobiecości”. UW, Warszawa 21.11. 2016r. Referat: Kobieta w polskim i południowokoreańskim prawie rodzinnym
  13. Konferencja PTTPiS TEPIS ”Między słowami – czyli jak rozumieć obcokrajowców. O różnicach kulturowych w komunikacji z udziałem tłumacza”, Kołobrzeg, 17-18.02.2017. Referat: Kiedy starszy brat jest bratem rodzonym a kiedy tylko kolegą? – czyli o koreańskich zwrotach adresatywnych w przekładzie.
  14. II Kongres Języka prawnego i prawniczego, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 27-28.04.2017r. Referat: Analiza wybranych elementów kultury koreańskiej w umowach i tekstach prawa cywilnego

  Publikacje:

  Artykuły:

  Wojtasik Emilia
  Klauzula dotycząca przedmiotu umowy najmu w języku koreańskim i polskim w aspekcie translacyjnym
  Comparative Legilinguistics
  rocznik: 2014, numer: 17, strony: 145-161, rok wydania: 2014

  Wojtasik Emilia
  Przyczynek do historii rozwoju prawa i lingua legis w Korei
  Investigationes Linguisticae
  rocznik: 2014, strony: 43-56, rok wydania: 2014

  Artykuły w tomach zbiorowych:

  Wojtasik Emilia
  Polsko-koreańska terminologia ustawowa w zakresie nazewnictwa umów i ich stron
  Redaktorzy: Kondratczyk-Przybylska Dorota, Niewiadomski Adam, Walewska Ewa
  Język polskiego prawa: nowe wyzwania
  strony: 263-276, rok wydania: 2016

  Wojtasik-Dziekan Emilia
  Wybrana terminologia z zakresu prawa rzeczowego w przekładzie polsko-koreańskim
  Redaktorzy: Czyżewska Marta, Matulewska Aleksandra
  Przyszłość zawodu tłumacza przysięgłego i specjalistycznego – współczesne wyzwania
  strony: 245-266, rok wydania: 2016

  Wojtasik Emilia
  Problem przekładu prawniczego koreańsko-polskiego na przykładzie terminów „użyczenie” i „pożyczka”
  Redaktorzy: Kondratczyk-Przybylska Dorota, Niewiadomski Adam, Walewska Ewa
  Język polskiego prawa: perspektywa europejska
  strony: 253-262, rok wydania: 2015

  Wojtasik Emilia
  Hanja/Saja/Gosa Seongo (한자/사자/고사 성어)- powiedzenia i zwroty pochodzenia w języku koreańskim- uwarunkowania historyczno-kulturowe
  Redaktorzy: Milewska Beata, Rzedzicka Sylwia
  Z zagadnień leksykalno-semantycznych. Wokół słów i znaczeń III. Materiały trzeciej konferencji językoznawczej poświęconej pamięci prof. Bogusława Krei, strony: 337-342, rok wydania: 2009

  Książki autorskie:

  Wojtasik Emilia, Diniejko-Wąs Anna
  Koreański nie gryzie
  Edgard, Warszawa 2014
  ISBN: 978-83-7788-382-2