Legal Linguistics and LSPs

Faculty of Modern Languages and Literature, Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland


Aktualności

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy zawiadomić, że Instytut Lingwistyki Stosowanej (Wydział Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza) wraz z Dimitri Cantemir Catholic University organizuje szesnastą międzynarodową konferencję poświęconą legilingwistyce, językoznawstwu sądowemu i przekładowi prawniczemu (16th Conference on Legal Translation, Court Interpreting and Comparative Legilinguistics). Konferencja ta odbędzie się online w dniach 18-19 czerwca 2021 roku.
Głównym tematem konferencji będzie

LITERATURA, MEDIA I PRAWO