Legal Linguistics and LSPs

Faculty of Modern Languages and Literature, Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland


Joanna Nowak-Michalska

joanna_nowak256

dr Joanna Nowak-Michalska

Stanowisko:
Zakład: Zakład Legilingwistyki i Języków Specjalistycznych
Pokój: 306 B
E-mail: nowakj@amu.edu.pl, joannanowak@poczta.fmStopnie naukowe:

 • doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa stosowanego, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2011 (z wyróżnieniem).
 • magister filologii w zakresie etnolingwistyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2004.
 • Kursy i szkolenia

 • kurs „E-learning w dydaktyce szkoły wyższej” organizowany w ramach programu UAM Unikatowy Absolwent=Możliwości (2015).
 • regularny udział w szkoleniach metodycznych z zakresu nauczania języka hiszpańskiego (od 2007)
 • międzynarodowy kurs praw człowieka, Poznańskie Centrum Praw Człowieka oraz Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (2007)
 • Zainteresowania naukowe:

 • językoznawstwo kontrastywne,
 • polski i hiszpański język prawny, szczególnie w aspekcie przekładu,
 • przekład literacki (języki polski, hiszpański i angielski),
 • socjolingwistyka – szczególnie tematyka lunfardo
 • problematyka języka równościowego w językach hiszpańskim i polskim
 • Doświadczenie zawodowe:

 • adiunkt w Instytucie Językoznawstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (od 2012)
 • tłumacz pisemny i ustny z języka hiszpańskiego i angielskiego (teksty handlowe, turystyczne, reklamowe, techniczne), (od 2004)
 • starszy wykładowca w Instytucie Językoznawstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2011-2012)
 • doktorantka z obowiązkami dydaktycznymi w Instytucie Językoznawstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2007-2011)
 • współpraca ze stowarzyszeniem No Women No Art przy organizacji międzynarodowego festiwalu sztuki kobiet (2010-2013)
 • przedstawiciel (Area Manager Poland) hiszpańskiej firmy konsultingowej Uninet Global Consulting w Polsce (2005-2008)
 • lektor języka hiszpańskiego w szkole językowej (2005-2007)
 • asystent-lektor języka hiszpańskiego i angielskiego w Wielkopolskiej Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Jarocinie (2005-2006)
 • nauczyciel języka angielskiego w Zespole Szkół Handlowych im. Oskara Langego w Poznaniu (2004-2005)
 • Doświadczenie dydaktyczne:

 • promotor prac licencjackich w UAM
 • praktyczna nauka języka hiszpańskiego (I język specjalności na kierunkach: etnolingwistyka oraz językoznawstwo i nauka o informacji)
 • historia i kultura krajów hiszpańskojęzycznych
 • praktyczna nauka języka angielskiego
 • współkoordynatorka cyklu wykładów interdyscyplinarnych Język a świat w Pracowni Pytań Granicznych UAM (2009/2010)
 • Działalność naukowa

 • redaktor tematyczny monografii: Milena Hadryan. 2015. Demokratyzacja języka urzędowego. Współczesne tendencje polityki językowej w Szwecji i w Polsce. Dissertationes legilinguisticae 3. Poznań: Wydawnictwo Naukowe CONTACT.
 • członek komitetu redakcyjnego Comparative Legilinguistics. International Journal for Legal Communication (od 2010)
 • Realizowane i zakończone projekty badawcze

 • wykonawca w projekcie badawczym pt. Parametryzacja translatologii legilingwistycznej w zakresie terminologii prawa cywilnego materialnego i procesowego (nr 2012/07/E/HS2/00678), przyznanym w ramach programu Sonata Bis przez Narodowe Centrum Nauki (2013-2017)
 • Doświadczenie organizacyjne:

 • członkini komitetu organizacyjnego corocznych konferencji międzynarodowych Conference on Translation, Interpreting and Comparative Legilinguistics, Instytut Językoznawstwa UAM (2007-2015)
 • członkini komitetu organizacyjnego konferencji międzynarodowych Conference on Korean Humanities and Social Sciences – Language, Literature, Culture and Translation, Instytut Językoznawstwa UAM (2014 i 2015)
 • członkini komitetu organizacyjnego konferencji krajowych Języki specjalistyczne i małe języki, Instytut Językoznawstwa UAM (2014 i 2015)
 • pełnomocnik Dziekana Wydziału Neofilologii ds. Materialnej Sytuacji Studentów (2012–2014)
 • Przynależność do organizacji i stowarzyszeń naukowych:

 • członkini korespondentka Akademii Lunfardo w Buenos Aires (Academia Porteña del Lunfardo) w Argentynie (od 2014)
 • członkini Krakowskiego Towarzystwa Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej Tertium (2013-2015)
 • Wykłady i warsztaty gościnne:

 • Universitat de Barcelona w ramach programu Erasmus Teaching Staff Mobility (2013)
 • Wyjazdy badawcze:

 • Akademia Lunfardo w Buenos Aires (Academia Porteña del Lunfardo, 02.2014)
 • Universitat de Barcelona (09.2014)
 • Odczyty na konferencjach międzynarodowych:

  1. The second international conference: Language and law – traditions, trends and perspectives, 11-12.06.2015, Białystok, Uniwersytet w Białymstoku. Referat: A parameter-based method of translating Polish contract law terms into Spanish.
  2. 10th Conference on Legal Translation, Court Interpreting and Comparative Legilinguistics (Legal Linguistics), 19-21.06.2015, Poznań, Instytut Językoznawstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Referat: Terminologia z zakresu prawa zobowiązań w przekładzie polsko-hiszpańskim. Ujęcie parametryczne.
  3. 9th Conference on Legal Translation, Court Interpreting and Comparative Legilinguistics (Legal Linguistics), 4-6.07.2014, Poznań, Instytut Językoznawstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Referat: Hiszpański język prawny. Propozycje jego reformy i uproszczenia.
  4. V Simposio Internacional de Hispanistas Encuentros 2014 „Relecturas y Nuevos Horizontes”, 6-9.05.2014, Uniwersytet Śląski i Polskie Stowarzyszenie Hispanistów. Referat: El tiempo gramatical del predicado en las oraciones deónticas en los Códigos Civiles español y polaco.
  5. 8th Conference on Legal Translation, Court Interpreting and Comparative Legilinguistics (Legal Linguistics), 28-30.06.2013, Poznań, Instytut Językoznawstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Referat: Parametric description of deontic modality in Polish and Spanish Civil Codes.
  6. 7th Conference on Legal Translation, Court Interpreting and Comparative Legilinguistics (Legal Linguistics), 30.06–2.07.2012, Poznań, Instytut Językoznawstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Referat: Wykładniki modalności deontycznej w polskim i hiszpańskim w kodeksie cywilnym.
  7. 4th Conference on Legal Translation, Court Interpreting and Comparative Legilinguistics (Legal Linguistics), 2-4.07.2009, Poznań, Instytut Językoznawstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Referat: Is/was Lunfardo a Slang of Criminals? Lunfardo Lexical Units Related to Legal Matters.
  8. 3rd Conference on Comparative Forensic Linguistics and Legilinguistics, 3-5.07.2008, Poznań, Instytut Językoznawstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Referat: Remarks on Some Characteristics of the Spanish Legal Language.
  9. 2nd International Legal English Conference, 12.04.2008, Warszawa, Euro Invest Europejskie Centrum Języków Obcych i Szkoleń. Referat: The Methods of Expressing Obligation and Prohibition in English and Polish Statutory Instruments. Comparative Analysis of Deontic Modality.
  10. 2nd Conference on Comparative Forensic Linguistics: Law, Language and Society, 6-8.12.2007, Poznań, Instytut Językoznawstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Referaty:
  • Deontic Modality in Legal Texts Written in Spanish at the Example of Selected Constitutions
  • Teaching Candidates for Certified Translators in Poland – Curriculum Proposal (współautorstwo z Aleksandrą Matulewską i Pauliną Nowak-Korcz)

  Odczyty na konferencjach krajowych:

  1. II Kongres Języka Prawnego i Prawniczego, XI Konferencja Lingua Iuris, 27-28.04.2017, Warszawa, Uniwersytet Warszawski. Referat: Synonimia w polskiej i hiszpańskiej terminologii prawa cywilnego a przekład.
  2. II konferencja z cyklu „Perspektywy rozwoju kształcenia filologicznego: potrzeby a rzeczywistość” pod hasłem „Nauczyciel i tłumacz we współczesnej przestrzeni zawodowej”, 21-22.04.2017, Poznań, Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego. Referat: Zwroty nieostre i klauzule generalne w polskim i hiszpańskim języku prawnym w kontekście przekładu.
  3. Konferencja „Polski język prawny – nowe wyzwania”, 24.04.2015, Warszawa, Uniwersytet Warszawski. Referat (współautor Marcin Michalski): Termin gender w tłumaczeniach antyprzemocowej konwencji Rady Europy na języki polski, hiszpański, niemiecki i arabski.
  4. „(Nie)dosłowność”. VIII ogólnopolska konferencja językoznawcza „Język trzeciego tysiąclecia”, 13-14.03.2014, Kraków, Tertium – Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej. Referat: Polski i hiszpański język prawny – między precyzją a elastycznością.
  5. Konferencja „Język współczesnego prawa: polityka a język”, 24.04.2013, Warszawa, Uniwersytet Warszawski. Referat: Postulaty równego traktowania płci w hiszpańskim języku prawa.
  6. Konferencja „Polski język prawny – media, społeczeństwo, edukacja”, 20.04.2012, Warszawa, Uniwersytet Warszawski. Referat: Modalność deontyczna w polskim kodeksie cywilnym.
  7. I studencka konferencja hispanistyczna „Las culturas de los países de habla hispana”, 20-21.04.2007, Poznań, Instytut Filologii Romańskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Referat: Varias traducciones de la poesía de Federico García Lorca al polaco: transformaciones del texto en la traducción.

  Popularyzacja:

  1. udział w wydarzeniu Jaka to książka? na Poznańskim Festiwalu Nauki i Sztuki na Wydziale Neofilologii (15.04.2015)

  Publikacje:

  Książki:

  1. 2017. Polish-Spanish Legal Translation: A Parametric Approach. Poznań: Wydawnictwo Naukowe CONTACT.
  2. 2012. Modalność deontyczna w języku prawnym na przykładzie polskiego i hiszpańskiego kodeksu cywilnego. Poznań: Wydawnictwo Rys.

  Artykuły i rozdziały w monografiach:

  1. 2017. „El lunfardo en la traducción polaca de Rayuela de Julio Cortázar”, w: Argots hispánicos. Analogías y diferencias en las hablas populares iberoamericanas, red. Oscar Conde. Buenos Aires: Universidad Nacional de Lanús, 261-272.
  2. 2016. „A parameter-based method for translating Polish contract law terms into Spanish”. Studies in Logic, Grammar and Rhetoric, 277-287.
  3. 2016. „El uso de los tiempos en las oraciones deónticas de los Códigos Civiles español y polaco”, w: Relecturas y nuevos horizones. T.4, red. Agnieszka Szyndler, Cecylia Tatoj, Joanna Wilk-Racięska. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 99-110.
  4. 2016. (współautor Marcin Michalski) „Termin gender w tłumaczeniach antyprzemocowej konwencji Rady Europy na języki polski, hiszpański, niemiecki i arabski”, w: Język polskiego prawa: nowe wyzwania, red. Dorota Kondratczyk-Przybylska, Adam Niewiadomski, Ewa Walewska. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 199-208.
  5. 2016. „Polski i hiszpański język prawny między precyzją a elastycznością”, w: Niedosłowność w języku (Język a komunikacja, 37), red. Marcin Odelski, Aleksandra Knapik, Piotr Chruszczewski, Władysław Chłopicki. Kraków: Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej Tertium, 141-151.
  6. 2015. „Wybrane propozycje reformy języka prawnego w Hiszpanii”. Legilingwistyka porównawcza. Comparative Legilinguistics. International Journal for Legal Communication 21/2015, 39-52.
  7. 2014. „O postulatach równego traktowania płci w hiszpańskim języku prawnym i administracyjnym”, w: Język współczesnego prawa – polityka a język, red. Dorota Kondratczyk-Przybylska, Adam Niewiadomski, Ewa Walewska. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 107-120.
  8. 2013. „Parametric description of deontic modality in Polish and Spanish Civil Codes”. Comparative Legilinguistics. International Journal for Legal Communication 16/2013, 23-37.
  9. 2013. „Signifikatory obligatywności w polskim i hiszpańskim kodeksie cywilnym”. Legilingwistyka porównawcza. Comparative Legilinguistics. International Journal for Legal Communication 13/2013, 9-28.
  10. 2010. „Obraz obyczajowości w świecie użytkowników lunfardo. Analiza materiału leksykalnego”, w: Nowe języki. Studia z zakresu kreolizacji języków i kultur (Prace Etnologiczne tom XXIII), red. Waldemar Kuligowski. Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 47-63.
  11. 2010. „Lunfardo lexical units related to legal matters”. Comparative Legilinguistics. International Journal for Legal Communication 2, 93-105.
  12. 2010. „Varias traducciones de la poesía de Federico García Lorca al polaco: transformaciones del texto en la traducción”. Romanica.doc 1 (1)/2010, http://romdoc.amu.edu.pl/nowak.html.
  13. 2009. „Lunfardo”. Czas kultury 3/2009: Nowe języki, 74-82.
  14. 2009. „Modalność deontyczna w konstytucjach hiszpańskojęzycznych oraz w konstytucji Polski”, w: Prawo i Język, red. Anna Mróz, Adam Niewiadomski, Monika Pawelec. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 171-187.

  Recenzje:

  2013. „Spanish and law – interdisciplinary insights”. Recenzja książki Lengua y Derecho: líneas de investigación interdisciplinaria. Linguisic Insights 130. Studies in Language and Communication, red. Luisa Chierichetti i Giovanni Garofalo, 2010. Peter Lang. Comparative Legilinguistics. International Journal for Legal Communication 15/2013, 101-106.

  Publikacje dydaktyczne:

  2009. Wstęp, adaptacja, opracowanie zasad wymowy i zarysu gramatyki języka hiszpańskiego oraz korekta podręcznika Starter hiszpańskiego oraz korekta podręcznika Starter angielskiego, Wydawnictwo LektorKlett, Seria PONS.